Coaching/ Counseling

Coaching/Counseling

Of je nu een specifiek probleem hebt, of in één of meerdere contexten in je leven simpelweg niet lekker in je vel zit, een coach of counselor kan je begeleiden richting een oplossing. En dat is voor mij direct de essentie van begeleiding: jij gaat aan de slag, een coach of counselor ondersteunt.

Coaching richt zich enerzijds op de buitenwereld, op onderwerpen als het werk, de organisatie, de wereld om je heen. Anderzijds richt het zich op de binnenwereld: gedrag, vaardigheden, gevoelens, zingeving. Het betreft bij coaching vraagstukken met een afgebakend doel.

Bij counseling gaan we op zoek naar de onderlinge drijfveren van een bepaald gedrag, om je in staat te stellen op een andere manier met gevoelens, ervaringen en emoties om te gaan. Het doel is zelfontplooiing, persoonlijke groei en het vermogen scheppen jezelf te helen.

De methodieken die gebruikt worden in de counseling hebben hun achtergrond in de Natuurgeneeskunde, en dan met name de kant van de psychologische en psychosociale begeleiding. In de Natuurgeneeskunde wordt uitgegaan van het zelfgenezend vermogen van het lichaam, en is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt heel belangrijk. Een ander uitgangspunt is dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Wat je lichaam en geest aankunnen op ieder moment, je zogenaamde ‘draagkracht’, is voor iedereen anders, evenals de beste manier om die draagkracht te vergroten. Daarom is een traject altijd maatwerk!

Als coach/counselor begeleid ik mensen in de volgende processen:

  • Inzicht krijgen in zichzelf en de eigen gedrags- en relatiepatronen, en deze indien nodig veranderen
  • Ondersteuning bij het maken van keuzes in loopbaan of privéleven
  • Balans tussen werk en privé
  • Stresshantering
  • Discipline en motivatie verbeteren

Een coachings-/counselingstraject bestaat uit vijf tot tien sessies en is binnen zes tot acht maanden afgerond.

Thema’s

Vertrouwen – Je leeft volgens je eigen waarden en je hebt je eigen manier om jouw leven vorm te geven. Je werkt vanuit je eigen kwaliteiten. Ik geloof erin dat ieder mens die innerlijke kracht heeft, al is de verbinding daarmee soms verstoord of verbroken. Het leven wordt vaak meer bepaald vanuit het rationele denken of de invloed van de maatschappij, waardoor je niet meer weet te vertrouwen op je eigen overtuigingen, op je eigen gevoel. Zo kan het voorkomen dat je in je leven vast komt te zitten. Ik wil je graag begeleiden bij het terugvinden van het vertrouwen in jezelf. Ik ben daarbij jouw klankbord.

Groei – Je wilt een verandering in je loopbaan of privéleven maken, of je wilt op een nieuwe manier met je leven omgaan. Het gedrag dat je gewend bent, of de vertrouwde strategie die je gebruikte, blijkt niet meer te werken. In zulke situaties kan het verhelderend en geruststellend werken om een coach/counselor naast je te hebben. Deze denkt mee, geeft richting, en begeleidt jou bij ontdekkingen die je over jezelf doet.

Verwerking – Een ingrijpende verandering kan je opslokken en stil doen staan. Deze verandering kan te maken hebben met een afscheid, zoals het verlies van een dierbare, een echtscheiding of verlies van werk. Door coaching/counseling worden pijn, verdriet, frustratie en angst die te maken hebben met hetgeen je verloren hebt losgelaten, waardoor je beter in staat bent je op de toekomst te richten en zelfbewuster in het leven staan.

Heling – Ook als je al heel veel gedaan hebt aan zelfontwikkeling, kun je merken dat je toch steeds weer te maken krijgt met dezelfde soort problemen. Mensen zijn vaak verbonden met patronen of verstrikkingen die te maken hebben met de familie van herkomst. Met behulp van familieopstellingen worden deze patronen en verstrikkingen zichtbaar gemaakt. Dit werkt helend op een hele diepe laag, en helpt om ons leven positief te veranderen.