Workshops/ Trainingen

Familieopstellingen

Van jongs af aan maak je deel uit van verschillende systemen, zoals je gezin, familie, school, werk etc. Een systeem is voortdurend op zoek naar evenwicht en heeft een complex geheel van regels. Bijvoorbeeld: ieder lid van het systeem heeft recht op een plek. Niemand mag worden vergeten of buitengesloten. Eén van de meest invloedrijke systemen is het gezin waarin je bent opgegroeid.

Steeds opnieuw merk ik in mijn praktijk weer hoe sterk we allemaal onbewust verbonden zijn met ons gezin van herkomst. Hoe loyaal we zijn aan onze ouders en grootouders. Deze verbondenheid en loyaliteit zorgt er vaak voor, zeker bij een systeem dat niet in evenwicht is, dat we oude patronen herhalen. We doen dingen die op het eerste gezicht op zichzelf lijken te staan, maar die als we nauwkeuriger kijken veel te maken blijken te hebben met ‘hoe het vroeger thuis ging’. Of die tot doel hebben het evenwicht in het familiesysteem te herstellen, ook al is dat niet onze verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben veel mensen een verlangen of gemis vanuit hun jeugd, en projecteren dit op hun huidige situatie. Door het doen van een zogenaamde Familieopstelling, kunnen verstrikkingen en onbalans zichtbaar gemaakt worden. Je krijgt inzicht in je gedrag, je kunt aannemen wat er is en leren van wat er niet was, en je kunt oude patronen doorbreken.

Tijdens de Familieopstellingendagen/avonden heb je de gelegenheid een vraag in te brengen in relatie tot het systeem waar je deel van uitmaakt, en een opstelling te doen. Denk aan onderwerpen als het niet durven nemen van je plek, geen succes durven hebben, moeite hebben met contact of overspoeld worden door emoties.

Dag:       30 oktober van 10.00 tot 15.00 uur
een nieuwe datum wordt z.s.m. bekent gemaakt

Locatie: Leiden
Kosten: Eigen vraag opstellen € 85, voorgesprek € 35 (indien gewenst).
Relatie/Gezinsopstelling € 110.
Deelname als representant/toeschouwer kan ook heel leerzaam en helend zijn. De bijdrage hiervoor is € 20,00.

Ben je geïnteresseerd of wil je je aanmelden, neem dan contact met mij op.

Basisworkshop Familieopstellingen

Je gezin van herkomst heeft een sterke invloed op je leven nu. Op een onbewuste laag blijf je altijd verbonden aan hoe het was in het gezin waarin je bent opgegroeid. Hoe beïnvloedt dit jouw dagelijks leven en de keuzes die je maakt? Wanneer je belangstelling hebt in de achtergrond van Familieopstellingen en daarnaast graag wilt onderzoeken welke onbewuste patronen er spelen in jouw gezin van herkomst, is de basisworkshop Familieopstellingen iets voor jou. In deze workshop komen de belangrijkste thema’s van Familieopstellingen aan bod. Aan de hand van deze thema’s kijk je naar vragen als:

Wat was jouw Plek?
Wat is je verborgen Verlangen?
Wat is je Gemis?
Welke Loyaliteiten spelen er nu nog steeds?
Hoe blijft de balans van geven en nemen?

De workshop bestaat uit 4 avonden waarin je in een kleine groep met elkaar aan de slag gaat. Theorie en oefeningen/opstellingen wisselen elkaar af. Je leert meer over Familieopstellingen in het algemeen en hoe jij onbewust bepaalde patronen herhaalt in het bijzonder. Dit kan je veel opleveren: wanneer je patronen herkent, dan kun je ze doorbreken.

Data: op aanvraag Gratis deelname als representant aan een dag/avond Familieopstellingen.
Tijd: 19.00 welkom, start van 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Leiden
Kosten: € 340,00 (inclusief BTW) Inclusief koffie, thee en reader

Workshop Dochter en Moeder

Elke vrouw is een dochter en heeft een moeder.
Voor vrouwen is de band met hun moeder heel belangrijk. De moeder is niet alleen de bron waar wij uit voortkomen, ze is ook ons eerste rolmodel dat heel bepalend is voor wie we zijn en hoe we in het leven staan. De liefdevolle en soms pijnlijke of complexe relatie met onze moeder is de voedingsbodem voor normen, waarden en overtuigingen die we vaak onbewust overnemen en doorgeven aan volgende generaties.
Wat heb jij van het rolmodel van je moeder overgenomen?  Is dat nu nog steeds goed en ondersteunend voor je, of wil je daarin iets veranderen?
In deze workshop ga je in gesprekken, oefeningen en meditaties de relatie met je moeder onderzoeken.
Dit geeft inzicht en de mogelijkheid om onder woorden te brengen wat in de relatie tussen jou en je moeder nog niet is afgemaakt. De workshop Dochter en Moeder laat je zien en erkennen wat je van je moeder hebt overgenomen en ervaren hoe dit je leven (heeft) bepaald.
Als jij bereid bent in de relatie met je moeder iets te veranderen, zal er een vrijer en meer ondersteunend contact tussen jullie ontstaan, zonder dat schuldgevoelens en verplichtingen de boventoon voeren.
Dit zal niet alleen de relatie met je moeder verbeteren en versterken, maar ook de relatie met je geliefden en de mensen om je heen.
Ook voor dochters wiens moeder er niet meer is of om wat voor redenen er niet heeft kunnen zijn, zal deze workshop waardevol zijn.

Data:  op aanvraag
Kosten: € 340,00 , inclusief koffie, thee en lunch

Leren werken met een palet van modellen uit de TA

Transactionele analyse (TA) is ontwikkeld door Eric Berne in de jaren 50 van de vorige eeuw, het is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en de mogelijkheid tot verandering.
In deze 4 daagse cursus krijg je inzicht in de basisconcepten van de TA en hoe jij deze kan toepassen in de praktijk.
Hoe kan jij met behulp van TA de groei en ontwikkeling bij jou cliënten bevorderen en veranderingen ingang zetten?

Hoe kan je TA gebruiken om inzicht in gedrag en gedragspatronen, in de verbale en non-verbale interacties tussen mensen en het effect daarvan op anderen te krijgen.
In deze cursus komen Ouder-, Volwassene- en Kindrollen, transacties en communicatie-Spelen aan de orde, die helder maken wat er gebeurt tussen mensen onderling.
Je leert hoe jij/je cliënt een andere positie kunt innemen, lastige situaties kunt doorbreken en veranderen.
Hoe onderzoek je script, het levensplan over hoe jij/je cliënt in deze wereld staat en ervoor zorgt dat patronen steeds weer herhaald worden.
Hoe maak je een goed contract vanuit het TA-gezichtspunt.

Werkwijze:
De belangrijkste begrippen uit de Transactionele Analyse worden zowel theoretisch als praktisch behandeld. Korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met veel praktische oefeningen, zodat men het geleerde kan toepassen in de eigen praktijk.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van eigen ervaringen en casuïstiek die de cursisten inbrengen.
Data:      op aanvraag
Tijd:         10.00 tot 16.30 uur
Locatie:   Leiden
Kosten:     € 680 (incl. BTW)