Wie Ben Ik?

Wie ben ik

In coaching/counseling en trainingen/workshops ga je aan de slag met voor jou heel persoonlijke processen. Basisvoorwaarden om dit te laten slagen zijn voor mij veiligheid, contact en respect. Veiligheid, omdat het gaat over jouw innerlijke wereld en soms pijnlijke of emotionele belevingen, en daar moet je je volledige aandacht aan kunnen geven. Contact, omdat dat de weg vrijmaakt voor groei en ontwikkeling op een prettige manier. Contact kan ik alleen maken door ook mezelf kwetsbaar op te durven stellen en gebruik te maken van alles wat ik zelf in het leven heb meegemaakt. En respect; niet alleen voor elkaar, maar ook voor alles wat er is en was, respect voor wat jij hebt aangetroffen op deze wereld. Alles mag er zijn en niets is raar.

Bij het begeleiden van mensen mag ik putten uit een rijke eigen levenservaring. Ik ben geboren in Duitsland en ben in 1977 naar Nederland gekomen. Na werkzaam te zijn geweest in de verpleging, heb ik de overstap gemaakt naar de ICT en ben daarin 16 jaar werkzaam geweest. En het menselijke aspect bleef trekken. Daarom, en mede gevoed door alles wat ik zelf in het leven tegenkwam, heb ik me laten omscholen; bij het NTI-NLP en Phoenix opleidingen heb ik verschillende trainingen gevolgd op het gebied van coaching en persoonlijke ontwikkeling: NLP Practitioner, NLP Master, Trainersopleiding, Familie- en Organisatieopstellingen, Traumatraining, Transactionele Analyse, Professionele Begeleiding, Leiderschap en Contracten, Nlp Trainersopleiding, de Maskermaker, Relaties als spiegel en Materclass TA.
Opleiding Embodied coaching 2023.

In de periode van 2010 tot 2015 heb ik gewerkt als coach en trainer voor De eerste verdieping, ADHD-centrum Nederland en ADHD & Werk. Sinds 2017 werk ik samen in de maatschap ADHD Praktijk Leiden.

Algemene informatie

Ik ben als beroepslid aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, NVTA en Phoenix ethische commissie. Tevens ben ik als therapeut opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg, RBCZ, en daarmee onderworpen aan het tuchtrecht TCZ en de eisen die wetgeving en de inspectie van de gezondheidszorg aan integraal therapeuten stellen. Als docent ben ik geregistreerd in het register van het Post Initiëel Beroepsonderwijs, CRKBO.

VIV registratienummer: 1907519A
RBCZ licentienummer: 200388T
Kamer van Koophandel: 28117653

Klik hier voor: Algemene voorwaarden, Privacyverklaring , Reglement Geschillencommissie en Meldcodes

Werkwijze

De coachings- en counselingstrajecten zijn meestal van kortdurende aart. Na twee tot drie consulten zijn de eerste resultaten meestal al voelbaar en zichtbaar. Dan hebben we een korte evaluatie, om te kijken of je bij ons op het goede pad zit. Je bepaalt helemaal zelf of en zo ja hoe je verder wilt.

Het benodigde aantal consulten is wisselend en afhankelijk van de problematiek en de voortgang die je als cliënt maakt. Gemiddeld zijn 5 – 10 sessies meestal voldoende.

Er vindt eerst een intakegesprek plaats. Dit ter wederzijdse kennismaking en ter inventarisering van de klachten. Een intakegesprek verplicht je nog nergens toe. Tijdens het intakegesprek krijg je informatie en bepalen we het vervolgtraject. We maken dan een afspraak voor een volgend consult. Dit kan meestal op korte termijn.

Ik werk op basis van een verklaring van Informed consent. Dat betekent dat we na het intakegesprek samen een formulier ondertekenen waarin we beiden verklaren kennis te hebben van de wederzijdse rechten en plichten betreffende de coaching/therapie. Deze procedure vloeit voort uit recente nieuwe wetgeving.

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is van toepassing binnen de gehele gezondheidszorg. In het kader van deze wet is het melden van geweld of mishandeling geen verplichting maar een recht. Als zorgverlener ben ik echter wel verplicht om (bij vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling volgens een aantal wettelijk vastgestelde stappen te handelen (procedure meldcodes).

Het benodigde aantal consulten is wisselend en afhankelijk van de problematiek en de voortgang die je als cliënt maakt. Gemiddeld zijn 5 – 10 sessies meestal voldoende. Tijdens het intakegesprek komt dit tevens ter sprake.

Kosten

De kosten voor individuele coaching/counseling voor particulieren (factuur op naam van de cliënt) bedragen:

 • Intakegesprek € 90,00 duur 1 – 1,5 uur
 • € 90,00 per uur (incl 21% BTW) voor volwassenen, duur 1 uur
 • € 70,00 per uur (incl 21 %BTW) voor kinderen en jongeren tot 25 jaar, duur 1 uur
 • € 70,00 per uur (incl 21 %BTW) voor een oudergesprek, duur 1 -1,5 uur
 • € 90,00 per uur (incl 21 %BTW) voor relatiecoaching, duur 1 -1,5 uur
 • € 135,00 per uur (incl 21 % BTW) voor een één op één familieopstelling

De kosten voor een traject via de werkgever bedragen:

 • € 150,00 per uur (excl 21% BTW). Voor deze trajecten wordt op aanvraag een offerte gemaakt

Indien je een afspraak zonder kosten wilt afzeggen dien je dit 24u van tevoren te doen.
Bij niet verschijnen op een afspraak zonder voorafgaande afmelding wordt het voor de afspraak betreffende tarief in rekening gebracht.

Betaling geschiedt met een betaalverzoek na afloop van het consult. Je ontvangt een rekening per mail.

Vergoedingen

De coaching/counseling wordt niet vergoed door de basisverzekering, ik ben aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is soms mogelijk. De kosten vallen onder alternatieve geneeswijzen. Het is raadzaam dit bij je zorgverzekeraar na te vragen

Meer informatie over vergoedingen kun je vinden bij de Vereniging voor vitaliteitkunde. Bij de koepelorganisatie RBCZ vind je ook meer informatie

Voordelen

Geen vergoeding vanuit je verzekering beschouw je misschien als een nadeel. Er zijn echter ook belangrijke voordelen.

 • De coaching counseling die wij bieden is van kortdurend van aard. Je zult je snel beter gaan voelen.
 • Je hebt zelf de keuzevrijheid om een therapeut te kiezen waar je een klik mee hebt en waar jij je goed bij voelt.
 • Geen lange wachttijden.
 • Geen eigen risico.
 • Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.
 • Er wordt niets gemeld bij de zorgverzekeraar en je privacy blijft gewaarborgd.
 • Een persoonlijke benadering en meer aandacht voor jou als persoon waardoor jij je prettiger zal voelen.
Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen weergegeven in een stroomschema en hier beschreven:

 1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
 2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met de beroepsvereniging van je behandelaar en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier te sturen naar info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris komt van de SCAG vandaan (www.scag.nl). Voorbeeld klachtenprocedure en ViV Klachtenformulier.
 3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor mij hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan vernemen ik dat graag van je.